Estruna thanks for the support of

 

Проектът е съфинансиран от Столична програма “Култура” 2013 г. на СО и се реализира в подкрепа на кандидатурата на София за европейска столица на културата - 2019 г.